Ogłoszenie o naborze wniosków do programu "POZnań - i zamieszkaj"

od 2023-05-25

Urząd Miasta Poznania - Biuro Spraw Lokalowych ogłasza nabór wniosków o najem lokalu w ramach Programu "POZnań - i zamieszkaj".

Inwestycja jest realizowana przez PTBS sp. z o.o. w lokalizacji ul. Zawackiej i Cegłowskiej na poznańskim Strzeszynie.

Nabór będzie prowadzony od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza ePUAP.

Dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej do Biura Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekracza wyznaczonych limitów dochodowych,
  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS. Warunek ten muszą spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania.

Warunki najmu:

  • okres umowy najmu - 15 lat z możliwością przedłużenia,
  • czynsz najmu - nieprzekraczający 24 zł/m2,
  • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu - nie więcej niż 20%,
  • wysokość kaucji zabezpieczającej - 6-krotność miesięcznego czynszu najmu.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku,
  • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w programie oraz potwierdzające kryteria pierwszeństwa.

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, formularz wniosku oraz Regulamin Programu "POZnań - i zamieszkaj" dostępne są na stronie internetowej www.poznan.pl/poznanizamieszkaj.

Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paulina Drzewiecka
Data wytworzenia informacji: 2023-05-26 00:00
Opis zmian: Dodanie ogłoszenia ws. naboru wniosków do aktualności na BIP - poprawienie formatowania. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Kołtek
Data i godzina publikacji: 2023-05-26 09:18