Opłata za odpady - przypominamy, że zbliża się 15-ty dzień miesiąca

od 2022-12-05

Przypominamy, że zbliża się termin płatności za opłatę za odpady komunalne. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Jak zapłacić za opłatę za odpady?

Opłatę za odpady wpłać na indywidualny numer konta przyznany przez Urząd Miasta Poznania. W przypadku jego braku na ogólny nr konta:

PKO Bank Polski S.A. 62 1020 4027 0000 1302 1697 6010.

Jako odbiorcę przelewu wpisz: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań (w przypadku przelewu na indywidualny i ogólny numer rachunku).

Dokonując wpłaty na ogólny numer rachunku wpisz w tytule: Opłata za odpady, podaj imię, nazwisko i PESEL (osoby fizyczne) lub nazwę firmy i NIP (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz adres nieruchomości. Dokładny opis wpłaty pozwoli na jej prawidłowe zaksięgowanie oraz rozksięgowanie.

Pamiętaj! Po otrzymaniu indywidualnego numeru rachunku, następnej wpłaty dokonaj na przyznany numer.

Co jeśli opłata trafiła do ZM GOAP w likwidacji?

Uwaga! Urząd Miasta Poznania nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu mieszkańców o zwrot błędnie wpłaconej należności do ZM GOAP w likwidacji. Tylko osoba dysponująca środkami, może decydować o sposobie ich przeznaczenia. Wynika to z przepisów. ZM GOAP jest w likwidacji, jednak konta mieszkańców są nadal aktywne. Po wpłacie na stare konto, Związek zwróci nieprawidłowo wpłacone środki na konta wpłacającego, chyba że na koncie widnieje zadłużenie.

Opłata wniesiona do ZM GOAP w likwidacji, nie zwalnia z obowiązku płatności wobec Miasta Poznania. W takim przypadku należy się zwrócić do Związku z wnioskiem o zwrot powstałej nadpłaty, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty). Jednak w celu uniknięcia dodatkowych opłat związanych z powstaniem odsetek czy wysłaniem upomnień,  należy dokonywać wpłat terminowo na właściwy numer rachunku do Miasta Poznania.

Pismo należy wysłać na adres: ZM GOAP w likwidacji, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ZM GOAP w likwidacji:

  • pod numerem telefonu 61 646 22 22
  • adresem mailowym bok@goap.org.pl

Termin płatności

Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to termin płatności upływa 15. dnia każdego miesiąca z góry (czyli np. za luty musisz zapłacić do 15. lutego 2022 roku). Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej (np. domek letniskowy) to termin płatności mija 15. czerwca danego roku i jest to opłata za dany rok kalendarzowy.

Gdzie uzyskać pomoc?

Informacje dotyczące zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami uzyskasz za pośrednictwem:

  • e-maila: bokpodatki@um.poznan.pl
  • Biura Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44, w godzinach pracy od pon. do pt. 7:30-20:00

Nadal nie złożyłeś deklaracji do Urzędu Miasta Poznania?

Złóż ją niezwłocznie! Najszybciej zrobisz to za pomocą Przyjaznych Deklaracji (przyjazne-deklaracje.pl/poznan). Zalety skorzystania z tego rozwiązania znajdziesz w artykule: Przyjazne deklaracje za odpady, czyli jeden klik i już!

Natomiast o tym, z czym wiąże się niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji już informowaliśmy w artykule: Co z osobami które unikają płacenia za odpady i nie złożą deklaracji? Miasto Poznań już działa!

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz aktualne komunikaty można znaleźć na stronie Wszystko o odpadach (poznan.pl/odpady).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2022-12-05 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2022-12-05 08:48