Ostatnie 3 dni naboru na członków OKW

od 2024-05-08

Do 10 maja trwa nabór do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Członkowie OKW mogą liczyć na dietę (netto) w wysokości 500 zł, przewodniczący - 700 zł, a jego zastępcy - 600 zł.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria. Należy najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydat do składu OKW w Poznaniu stale zamieszkiwał na obszarze Wielkopolski - był tu zameldowany albo ujęty w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Członkami obwodowych komisji wyborczych nie mogą być także m.in. kandydaci w wyborach, ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i dzieci, obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania.

Jakie są obowiązki członka komisji?

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień głosowania. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników, przeliczanie kart do głosowania, odbiór lokalu wyborczego, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalanie wyników w obwodzie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatów. Wykaz zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.poznan.pl/eurowybory2024.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej można złożyć w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17:

  • osobiście w pok. nr 23 w dni robocze w godz. 8:00-15:30,
  • do oznaczonej urny na parterze,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań z dopiskiem "zgłoszenie okw".

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW można kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta pod numerami tel: 61 878 5202,  61 878 5261, 61 888 4616 lub mailowo: zgloszenia_okw@um.poznan.pl.  

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Lokale będą czynne  w godz. 7:00-21:00. W Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek. 

Informacji o wyborach udzielają także konsultanci miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 20:00. 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2024-04-23 00:00
Opis zmian: Dodanie artykułu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Dąbrowska
Data i godzina publikacji: 2024-05-08 10:35