Podatek od nieruchomości - jak płacić...

od 2017-02-23

Tak jak co roku, najpóźniej do końca lutego br. pracownicy Urzędu Miasta Poznania dostarczą poznaniakom decyzje o wysokości podatku od nieruchomości za 2017 rok.

Pierwszą ratę należy zapłacić do 15 marca, następne do 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji.Dla prawidłowego zaksięgowania wpłaty, Wydział Finansowy prosi o dokładne opisywanie dowodów wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem tytułu wpłaty (np. 1 rata podatku od nieruchomości za 2017 rok) i numeru kodu podatnika, który jest umieszczany na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

W Poznaniu są cztery lokalizacje Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, gdzie można złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych.

  • ul. Karola Libelta 16/20, sala obsługi klienta (parter)
  • ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, sala obsługi klienta (parter)
  • ul. Juliusza Słowackiego 22, sala obsługi klienta (przyziemie budynku)
  • ul. Gronowa 22A, sala obsługi klienta (parter)

Ponadto, we wszystkich czterech lokalizacjach Wydziału Finansowego płatności za podatek od nieruchomości można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Bez prowizji i bez wypełniania blankietów opłat podatku można dokonywać we wszystkich oddziałach Banku PKO Bank Polski S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

Załączniki

Zobacz także:

Metryczka

Opis zmian: literówka (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2017-02-23 12:37