Podatek od nieruchomości - jak płacić...

od 2020-03-09

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania przypomina, że 15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Pierwszą ratę należy zapłacić do 15 marca, następne do 15 maja, 15 września i 15 listopada. Posiadając kilka nieruchomości należy dokonywać wpłat oddzielnie na wskazane w decyzjach indywidualne rachunki bankowe podając swój kod podatnika, który jest umieszczany na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na rachunek bankowy. Wpłat bez dodatkowych opłat można dokonać:

  •   we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji i filli
  •   za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, ul. Libelta 16/20, Gronowej 22A, 28 Czerwca 1956 r nr 404 Poznań - w Oddziale Obsługi Klienta Wydziału Finansowego.

Z dniem 01.01.2020 r. uległ zmianie art. 62 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym wszystkie wpłaty będą księgowane na najstarsze zaległości bez względu na opis wpłaty. Wskazanie raty może nastąpić wyłącznie w przypadku braku zaległości w danym podatku.

Zobacz: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Kozłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-09 14:50 - Dodanie informacji o terminie płatności podatku od nieruchomości (Wprowadzenie informacji)