Polityka na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024

od 2022-09-27

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024", której celem jest podkreślenie wagi wielokulturowości i potrzeby dostosowywania działań Miasta na rzecz wszystkich mieszkańców, bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię i tym samym przyczynienie się do realizacji nadrzędnego zadania stawianego samorządom, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Uwagi i propozycje do projektu Polityki można składać w terminie od 1 do 15 października 2022 r. poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się w załączniku i przesłanie go na adres mailowy: wziss@um.poznan.pl.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących konsultacji udzielać będą pracownicy Oddziału Organizacji i Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 61 878 5429.

Strona internetowa ww. konsultacji TUTAJ

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Gabinet Prezydenta Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2022-09-27 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2022-09-27 14:39