Preferencje podatkowe i czynszowe dla śródmieścia Poznania

od 2017-01-11

Właściciele poznańskich kamienic położonych przy ul. Święty Marcin oraz w rejonie Starego Rynku od 1 stycznia 2017 r. zapłacą niższy podatek od nieruchomości.

Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta w listopadzie 2016 r.  Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości, zgodnie z projektem Program dla Śródmieścia, ma pomóc w rewitalizacji ścisłego centrum Poznania.

Uzupełnieniem tej propozycji jest decyzja podjęta przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, by od stycznia 2017 r. najemcy lokali użytkowych w miejskich budynkach położonych na Starym Rynku, przy ul. Wrocławskiej i ul. Święty Marcin płacili też niższy czynsz.

Z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości (11,33 zł od 1 m2) mogą  skorzystać podatnicy, których nieruchomości łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są położone w rejonie ulic: Święty Marcin, Wrocławska, Stary Rynek (dokładny wykaz działek dostępny w załączniku do uchwały)
  2. są wyłącznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w załączniku do uchwały, np. sprzedaż książek, antyków, pamiątek, wyrobów artystycznych, zegarków, biżuterii, itp. (z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży, przygotowania i podawania napojów alkoholowych)
  3. zostały wybudowane przed 1 stycznia 1990 r.

Komunikat: Preferencje podatkowe w części centrum Miasta Poznania

Metryczka

Opis zmian: preferencje podatkowe (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2017-01-11 15:04