Raport o stanie miasta Poznania za rok 2018

od 2019-05-27

Na portalu Bazy Danych Miasta http://badam.poznan.pl opublikowany został Raport o stanie miasta Poznania za rok 2018. Przedstawia on kluczowe aspekty składające się na współczesne oblicze miasta, jego otwartość i dynamiczny rozwój.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania uprzejmie informuje, że podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania, w dniu 18 czerwca 2019 roku, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta za rok 2018, w której mogą zabrać głos mieszkańcy. Raport, zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, przedstawił Prezydent Miasta Poznania.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Sesja absolutoryjna rozpocznie się o godz. 9.00, w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Kolegiacki 17, pok. 110 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 17 czerwca 2019 roku, do godz. 17.00.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-06 08:46 - aktuallizacja komunikatu (Aktualizacja)