Ruszyła coroczna akcja odbioru liści

od 2023-09-19

Rozpoczęła się tegoroczna akcja mająca na celu pomoc właścicielom posesji położonych przy miejskich chodnikach w sprzątaniu opadających na nie liści.

W okresie jesiennym opadające z drzew liście stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku w obszarze pasa drogowego. Zgodnie z przepisami, utrzymanie czystości i porządku nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, do końca bieżącego roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom nieruchomości, w kwestiach związanych z uprzątnięciem liści. Mieszkańcy sprzątający liście z chodników położonych przy swoich posesjach mogą składać zamówienia na dostarczenie im pustych worków.

Ilość dostarczonych worków będzie adekwatna do ilości przydrożnego drzewostanu. Puste worki zostaną dostarczone pod wskazany adres (umieszczone w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków jest możliwość złożenia kolejnego zamówienia.

Zapełnione worki należy wystawić w miejscu zbierania liści, na terenie ogólnodostępnym (na poboczu bądź na części chodnika, od strony posesji). Nie należy wystawiać ich w pasie zieleni pomiędzy jezdniami. Odbiór liści będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Zarówno dostarczenie jak i odbiór już zapełnionych worków jest bezpłatny.

Ważne! Odbierane będą wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Worki zapełnione innymi odpadami, bądź liśćmi zebranymi z terenu posesji mieszkańców nie będą odbierane.

W celu zamówienia worków lub uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

APS

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Poznań Kontakt
Data wytworzenia informacji: 2023-09-15 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2023-09-19 08:54