Rządowy Program Odbudowy Zabytków

od 2023-02-16

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu informuje o możliwości składania wniosków do naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z regulaminem programu, wybór zadań inwestycyjnych dla obiektów nie będących własnością Jednostki Samorządu Terytorialnego, musi nastąpić zgodnie z zasadami obowiązującej w danymi miejscu uchwały określającej zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXXII/758/IV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w brzmieniu nadanym uchwałą XV/118/V/2007 z dnia 22 maja 2007 r oraz Uchwałą nr LI/682/V/2009 z dnia 18 marca 2009 r. właściwym adresatem do rozpatrzenia wniosków jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które aktualnie do 30.11.2023 roku prowadzi  nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 roku.

Zainteresowani ewentualnym uwzględnieniem w naborze do Rządowego Programu Odbudowy winni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2023 roku do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków kompletny wniosek o dotację, wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w §3 uchwały, obejmujący zakres prac, które określono w §1 ust. 4 uchwały. Dodatkowo należy dołączyć deklaracje uwzględnienia we wniosku aplikacyjnym do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pełna treść uchwały nr LXIII/1162/VIII/2022 z dnia 2022-04-26 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2023-02-16 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2023-02-16 08:39