Sprawdź, czy musisz wymienić dowód osobisty

od 2020-01-21

W 2020 roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2010 roku.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.
Zawarte są w nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Dowód osobisty potwierdza tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także pozwala wyjechać za granicę bez paszportu, między innymi do krajów Unii Europejskiej.
Warto więc sprawdzić termin ważności swojego dokumentu i odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wymianę.
 Zobacz także:

Metryczka

Opis zmian: Uzupełnienie informacji. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 13:36