Stypendium szkolne

od 2021-08-01

Od 1 sierpnia można składać wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022.

Dokumenty można składać stacjonarnie w Poznańskim Centrum Świadczeń lub online, za pomocą ePUAP. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - od 1 sierpnia do 15 października danego roku szkolnego,
  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - od 1 stycznia do 15 lutego danego roku szkolnego;

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-29
Opis zmian: Dodanie informacji o stypendium szkolnym (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-07-29 12:30