Stypendium szkolne - nabór wniosków

od 2019-08-01

Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2019 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic  ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto. 

Wnioski  można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. PCŚ będzie otwarte dla klientów w godzinach od 7.30 do 18.00. Ponadto, wnioski w ww. lokalizacjach będą również przyjmowane we wszystkie soboty sierpnia.

Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2019/2020

Metryczka

Opis zmian: kommunikt o stypendiach szkolnych (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2019-08-01 14:47