Stypendium szkolne - nabór wniosków

od 2020-07-16

Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic  ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski  można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz Małachowskiego 10 będzie otwarte dla klientów w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.30 do 18.00. Ponadto wnioski w w/w lokalizacjach będą również przyjmowane w sobotę 8 i 29 sierpnia.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany można uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2020/2021

Metryczka

Opis zmian: Korekta zapisu daty. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-07-16 11:35