Wpisania do rejestru zabytków przepustu na rzece Bogdance

od 2020-01-13 do 2021-01-01

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków przepustu na rzece Bogdance.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: przepustu na rzece Bogdance, zlokalizowanego w miejscowości Poznań na działce nr ewid. 60/6, obręb 20, arkusz 42 przy ul. Pułaskiego.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-13 12:25 - nowa informacja (Wprowadzenie informacji)