Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

od 2020-04-09

Dotyczy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art.31zza ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Oznacza to, że publikacja jawnej części oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania nastąpi po dniu 1 czerwca 2020 r.

Metryczka

Opis zmian: Dodanie informacji o zmianie terminu składania oświadczeń majątkowych. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-04-09 08:01