Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Poznania powstała w oparciu o art. 9tb Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.). 

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Białek
Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 00:00
Opis zmian: Dodanie informacji: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-04-28 11:08