Wyszukiwanie w archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania

Gromadzenie plików audio rozpoczęto od sesji VIII z dnia 28.02.2007

Kryteria wyszukiwania