Biuro EURO 2012 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor: Michał Prymas (Pełnomocnik Prezydenta ds. EURO 2012)
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 1 piętro, pok.167
tel. 618785808, fax 618785809
er@um.poznan.pl
www.poznan.pl/mim/public/uefaeuro2012/

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi sprawy związane z koordynacją działań podejmowanych w Mieście w związku z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.
Do zadań Biura należy w szczególności:

1. w zakresie koordynacji:

 • współpraca z zespołami miejskimi EURO, Wydziałem Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji, Spółką PL. 2012, Spółką EURO Poznań 2012, oraz Spółką Infrastruktura EURO Poznań 2012 w zakresie przygotowania i organizacji w Poznaniu EURO 2012,
 • opracowywanie i weryfikacja przekazywanych do Biura przez te jednostki sprawozdań i materiałów w sprawie realizacji zadań w zakresie przygotowania EURO 2012, oraz przekazywanie ich Prezydentowi,
 • utrzymywanie kontaktów z Europejską Federacją Piłki Nożnej UEFA (Union of European Football Associations), organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację EURO 2012,
 • utrzymywanie kontaktów z miastami - gospodarzami EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie;

2. w zakresie informacji i promocji:

 • opracowywanie i redagowanie portalu internetowego EURO 2012 zamieszczonego na stronach Miejskiego Informatora Multimedialnego,
 • współpraca z mediami w sprawach związanych z EURO 2012,
 • przygotowywanie, organizowanie i udział w konferencjach i warsztatach dotyczących EURO 2012,
 • opracowywanie prezentacji Miasta poświęconych tematyce EURO 2012,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących EURO 2012.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów

 • Rejestr skarg i wniosków Er.II/1510
 • Rejestr decyzji odmawiających udostepnienia informacji publicznej ER.II/1431

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: przeniesienie do archiwum - likwidacja wydziału (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-01-01 10:56