Biuro Prawne - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Krystyna Smogur
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
IV piętro, pokój 453, sekretariat pokój 453, telefon 61878-54-48, 61851-67-63
BP@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro Prawne wykonuje obsługę prawną Rady, Prezydenta i Urzędu Miasta, opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta, współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych, uczestniczy      w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami polskimi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności Urzędu i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: połączenie z Wydziałem Organizacyjnym (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2015-04-01 10:09