Biuro Promocji Miasta - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Łukasz Goździor
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
III piętro, p.350, telefon: 61 878 5008 fax 61 878 4847
pm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro Promocji miasta odpowiedzialne jest za budowanie marki i wzmacnianie wizerunku Miasta Poznania w kraju i za granicą. Do głównych zadań biura należy realizowanie kampanii promujących potencjał Poznania w kluczowych obszarach aktywności miasta - naukowym, sportowym, kulturalnym, ekonomicznym, prowadzenie działań z zakresu Public Relations, administrowanie profilami Miasta Poznania w mediach społecznościowych, kontakt z mediami ogólnopolskimi i zagranicznymi.

Poprzez System Koordynacji Promocji, biuro nadzoruje i koordynuje działania promocyjne realizowane przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono te zadania.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: połączenie z Gabinetem Prezydenta od 01.05.2015 r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2015-05-04 07:36