Dom Dziecka Nr 3 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Artur Nawrot
ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań
tel. 61 834-58-78, fax 61 834-58-77
dd3.poznan@wp.pl
https://naszdom-poznan.pl/

Kompetencje i zadania

Dom jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 30 wychowanków, łączącą działania interwencyjne i socjalizacyjne z działaniami wspierającymi rodziny naturalne.Celem działalności Domu jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb.Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, polegające na:1) przyjmowaniu dzieci (co do zasady powyżej 7. roku życia) trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej;2) zapewnieniu opieki i wychowania, w tym zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych, rekompensujących brak właściwej opieki i wychowania w rodzinie naturalnej i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;3) pracy z rodzinami wychowanków w celu usprawnienia ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;4) podejmowaniu działań ukierunkowanych na powrót dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczeniu w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Dom działa w szczególności w oparciu o następujące akty prawne: 1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). 2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-07 00:00
Opis zmian: Przekształcenie jednostki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-28 13:14