Gabinet Prezydenta - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Marek Kalemba
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
II piętro, pokój 215, tel. 61 878 - 5297, fax. 61 878 - 5288
gp@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. Gabinet zapewnia obsługę organizacyjną Prezydenta i zastępców Prezydenta. Inicjuje, koordynuje i prowadzi współpracę z zagranicą w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami partnerskimi. Do zadań Gabinetu należy również prowadzenie protokołu dyplomatycznego oraz zapewnienie asystentury Prezydentowi i zastępcom Prezydenta.
 2. Do Gabinetu należy w szczególności:

w zakresie obsługi organizacyjnej Prezydenta i zastępców Prezydenta:

 • obsługa asystencka Prezydenta i zastępców Prezydenta,
 • prowadzenie sekretariatów Prezydenta i zastępców Prezydenta,
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej,
 • prowadzenie zbioru informacji teleadresowych na potrzeby Gabinetu,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawania przez Prezydenta zgody na honorowy pochówek na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania

w zakresie współpracy z zagranicą:

 • koordynowanie spraw współpracy z miastami partnerskimi z wyłączeniem współpracy gospodarczej,
 • planowanie i organizowanie wizyt delegacji miast partnerskich,
 • koordynowanie współdziałania jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie współpracy z zagranicą,
 • organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli władz Miasta,
 • obsługa organizacyjna pobytu gości władz Miasta,
 • tłumaczenia

w zakresie kontaktów instytucjonalnych:

 • koordynowanie współpracy Prezydenta ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie wpisu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Borowicka-Prewicz
Data i godzina publikacji: 2019-09-13 09:27