Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Anna Neugebauer-Błaszyk
ul. Łozowa 53, 61-448 Poznań
(0-61) 832-20-21 697-057-547
godziny urzędowania: 7.10-21.00 (zajęcia dydaktyczne w godzinach 7,10 - 16.10)
gimnazjum43.poznan@gmail.com
www.gimnazjum.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Cele i zadania Szkoły: Edukacja w Gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

1  Wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia

3. Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki

4. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

5. Promować podstawy zgodne z personalistycznym systemem wychowawczym wskazywać przykłady umożliwiające wychowankom wybór właściwych wartości i postaw moralnych.

6. Umożliwiać zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Rozporządzenie MEN z 15. XII 2006 r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.Ustawa z 11.05.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Ustawa Karta Nauczyciela Dz. Ustaw z 2007r. nr 102 poz. 689 (wyd. 5 ze zmianami weszło w ż Ustawa Karta dniu 1 IX 2007r.)Ustawa z dnia 13.04.2007r.

Budżet jednostki na bieżący rok

1.965.90312.508

Wartość posiadanego mienia

2.095.661,87

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr kasowy. Rejestr dokumentów księgowych.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący RMP Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00
Opis zmian: Przekształcenie Gimnazjum nr 43. Przejęte przez SP nr 84 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2022-04-12 12:27