Izba Wytrzeźwień - zlikwidowana z dniem 31 marca 2009 r. - archiwum

Kierownik/Dyrektor

p.o. Dyrektora Katarzyna Grabowska
ul. Podolańska 46, 60-626 Poznań
telefon 061841-71-77
godziny urzędowania: 7-15
sekretariat@izbawytrzezwien.poznan.pl
www.izbawytrzezwien.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Zgodnie z uchwałą nr XLI/470/V/2008 Rady MIasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46, placówka zakończyła działalność z dniem 31 marca 2009 r.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Dokumentacja niearchiwalna, w tym dokumentacja kadrowo - płacowa pracowników Izby Wytrzeźwień w Poznaniu, została przekazana przechowawcy Sp. z. o. o. AKTA ARCHIWUM w Poznaniu. Akta udostępniane będą na wniosek byłych pracowników w siedzibie przechowawcy tj. w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 18.

Metryczka

Opis zmian: likwidacja jednostki (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-01-29 10:56