Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - Przewodnicząca Łucja Gromadzka-Biedrowska
ul. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań
61 865 39 63, 61 865 39 64, 61 865 39 65, fax 61 865 39 64
mzon@um.poznan.pl
www.bip.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Zmiany w zakresie wydawania orzeczeń dla osób niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2013 r. sprawy mieszkańców Poznania związane z wydawaniem:

  1. orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia;
  2. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
  3. orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub o niezdolności i do pracy wydanych przez organy rentowe;
  4. legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności;
  5. legitymacji o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  • (dotychczas realizowane przez Miejskie Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu),
  • a także sprawy związane z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych z obszaru Poznania (dotychczas realizowane przez Wydział Komunikacji przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu), będą realizowane w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdującego się przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

Uwaga!!!

Od 17 grudnia br. mieszkańcy Poznania wnioski o wydanie ww. orzeczeń mogą składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu. Sprawy wszczęte i nie zakończone przez Miejski Zespół do 31 grudnia br. rozpatrzy po 1 stycznia 2013 Powiatowy Zespół.

Więcej informacji na można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

REJESTRY

1. Rejestr skarg i wniosków (MZON-II.1510)

2. Rejestr decyzji odmawiających udostępnianie informacji publicznych (MZON-II.1431)

ARCHIWA

1. Składnica akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: przejęcie kompetencji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-01-01 10:50