Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Marzena Szmyt
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
tel. 61 852-82-51, 61 852-64-30 , fax 61 852-53-06
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
muzarp@man.poznan.pl
www.muzarp.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Kompetencje i zadania określa statut Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o muzeach Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24·                 

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568       

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2022-12-27 00:00
Opis zmian: Jednostka przekazana Województwu Wielkopolskiemu na mocy umowy w sprawie przekazania instytucji kultury po nazwą Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-01-04 10:09