"Naol" sp. z o.o. - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Brak organów. Spółka nie prowadzi działalności.
ul. Dębowa 5, 62-063 Kamionki
Udziały nabyte w wyniku ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej.

Metryczka

Opis zmian: Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 25.05.2018 r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-11-02 12:01