Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Witold Draber
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
tel. 61 646 78 51, faks 61 646 78 51 Telefon alarmowy (całodobowy): 609 794 670
psse.poznan@pis.gov.pl

Metryczka

Opis zmian: w zw. ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonej ustawą z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374, 657,568), zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 10 ust.1 pkt..3 ustawy z dnia 14 marca 1985r, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-04-09 09:10