Przedsiębiorstwo Handlowe "Medom" sp. z o. o. w likwidacji - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Likwidatorzy: Mirosław Musielak, Wanda Nowacka
likwidatorzy: Os. Przyjaźni 3/320, 61 302 P-ń, os. Zwycięstwa 8/78, 61 645 P-ń
Spółka nie prowadzi działalności.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-05 07:56 - spółka wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (Aktualizacja)