Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat" - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Genowefa Jaworek
os. Kosmonautów 108, 61-642 Poznań
61 820-14-41
godziny urzędowania: 6:00-17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p134@poznan.interklasa.pl
www.p134poznan.szkolnastrona.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /przedszkole134poz/domyslna

Kompetencje i zadania

KOMPETENCJE I ZADANIA* Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka* Zapewnienie opieki , wychowania i uczenia się w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku* Tworzenie warunków , umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej* Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI* Ust. o systemie oświaty z 7.09.91r Dz. U. z 04r nr 256 poz 2572* Ust. - Prawo Oświatowe z dnia 14.12. 2016r.* Ust. z 26.01.82r K.N - pozn. zmianami*Ust. z 26.06.74r - K.P*Konwenja Praw Dziecka Dz.U.nr 120 z 91r* Statut Przedszkola

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA 2019R- 1 601 295,00* Dotacja podmiotowa-1 601 295 ,00 zł* Dochody własne placówki-8 500,00zł* Środki z Rady Osiedla- 2 733 , 00zł* Wpływy z usług/ wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego -48 182,00zł, wplywy z opłat za wyzywienie-131 818,00 zł

Wartość posiadanego mienia

WARTOŚĆ POSIADANEGO MIENIA- 2 328 306,49zł* Budynki- 444 909,93zł* Pozostałe środki trwałe -109 664,64zł* Wartości niematerialne i prawne -12 533,81zł, grunty*-1 519 365,00zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P 134/082- ARCHIWUM ZAKŁADOWE PRZEDSZKOLA NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"Rejestry publiczne : Dzienniki zajęćRejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnych

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2021-04-20 00:00
Opis zmian: Włączenie Przedszkola nr 134 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (Uchwała RMP nr XLV/801/VIII/2021) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-01-26 09:17