Przedszkole Nr 175 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Zagórska
os. Zwycięstwa 124, 61-646 Poznań
61 823-12-82
p175@poznan.interklasa.pl

Kompetencje i zadania

 • Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka
 • Zapewnienie opieki, wychowania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572)
 • Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. - z późniejszymi zmianami
 • Kodeks Pracy z 26. 06. 1974 r. z późniejszymi zmianami
 • Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. nr 120 z 1991 r.)
 • Statut Przedszkola nr 175

Budżet jednostki na bieżący rok

 • Dotacja podmiotowa - 664 793, 00 ,-
 • Dochody własne placówki - 200, 00 ,-
 • Środki z Rady Osiedla - 2000, 00 ,-
 • Wpływy z usług - 235 750, 00 ,-
 • Pozostałe odsetki - 5, 00 ,-

Wartość posiadanego mienia

 • Środki trwałe -  21 435, 77 ,-
 • Wartości prawne i niematerialne - 6 977, 75 ,-
 • Pozostałe środki w użytkowaniu -  107 176, 26 ,-

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • P175/ 082 - archiwum zakładowe Przedszkola nr 175
 • Rejestry publiczne - Dzienniki zajęć
 • Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnych

Metryczka

Opis zmian: przeniesienie przedszkola do zespołu szkół (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-12-06 12:54