Przedszkole Nr 19 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Maria Pędzińska
ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań
(0-61) 841-19-18

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet zakładu na 2007 r.

Rozdział 80104

Przychody: 720785

Rozchody: 720785

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2010-02-02 11:41 - likwidacja jednostki uchwała LXII/871/V/2009 (Wprowadzenie informacji)