Przedszkole Nr 24 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Maria Pędzińska
os. Bolesława Chrobrego 104, 60-681 Poznań
tel./faks 61 825-15-06
godziny urzędowania: przedszkole czynne 6.30 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622042
przedszkole24@op.pl
www.p24.poznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.2. Zapewnienie dzieciom opieki; wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.3. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej"

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA 2019 R - (stan na 01.01.2019 r.) - rozdział 80104, 80146, 80195

  • Dotacja podmiotowa JB - 1 612 725,00 zł
  • Środki Rad Osiedli JB - 2 500 zł
  • Dochody z usług - 175 455 zł
  • Dochody z najmu WRD - 18 756 zł
  • Pozostałe odsetki WRD - 200 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE (wartość brutto) - stan na 01.01.2019 r.

  • Grunty  -1 388 464 zł    
  • Budynki gr.1 - 358 200 zł
  • Wyposażenie gr.3-8 - 19 500 zł
  • Pozostałe śr. trwałe - 156 265 zł
  • Wartości niemat. i prawne - 9 220 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P-24/082 Archiwum zakładowe

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Przekształcenie jednostki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2019-09-19 10:04