Przedszkole Nr 41 "Wesoła Stacyjka" - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Beata Piotrowska
ul. Bluszczowa 17, 61-478 Poznań
61 832-19-34
godziny urzędowania: 6:00 - 16:30
wesolastacyjka@interia.pl

Kompetencje i zadania

  1. Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku
  2. Zapewnia warunki do rozwoju indywidualnego dziecka
  3. Przedszkole dostarcza doznań estetycznych w kontaktach z muzyką
  4. Kultywowanietradycji regionalnych i narodowych z równoczesnym otwarciem się na kultury europejskie
  5. Stworzenie w placówce systemu kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na rzetelnej i udokumentowanej diagnozie
  6. Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących i terapeutycznych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty )Dz.U.z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie MEN z 15.12.2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../ (Dz.U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703)

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Palacz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 00:00
Opis zmian: usunięcie oświadczenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewa Palacz
Data i godzina publikacji: 2021-04-29 13:16