Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Prezes Iwona Iwanicka
90-133 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
42 633 13 44
zdrowie@post.uml.lodz.pl
www.szmp.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2011-02-09 11:57 - Miasto nie ma udziałów w fundacji (Aktualizacja)