Unia Metropolii Polskich - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Prezes Zarządu Paweł Adamowicz
00-901 Warszawa ,PL. Defilad 1
22 656 76 16, 22 656 60 18
kw@metropolie.pl
www.selfgov.gov.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2011-02-09 12:33 - Miasto nie ma udziałów w fundacji (Aktualizacja)