Wydział Komunikacji - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor: Bartosz Pelczarski
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań (budynek WDGiR)
Informacja telefoniczna: 61 646 33 44
km@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. Wydział Komunikacji prowadzi sprawy dotyczące rejestracji i ewidencji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i ich nadzoru dla mieszkańców i jednostek z terenu Miasta Poznania.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
  • wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
  • dokonywanie wpisów (lub wydawanie nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
  • zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne,
  • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami/,
  • wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zaminę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,
  • wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich kwalifikacji,
  • zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
  • przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami,
  • wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami,
  • wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartkowiak Adam
Data wytworzenia informacji: 2024-04-15 00:00
Opis zmian: Aktualizacja druku wniosku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2024-04-15 08:52