Wydział Spraw Obywatelskich - archiwum

Kierownik/Dyrektor

p.o Dyrektora Bartosz Pelczarski
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
parter wejście przez sekretariat z hali obsługowej INFORMACJE Call Center tel. 61 646 33 44; fax 61 878 44 11
SO@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

 1. Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zgromadzeń, powszechnego obowiązku obrony oraz nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • w zakresie ewidencji ludności: prowadzenie spraw związanych ze zmianą miejsca pobytu stałego i czasowego do trzech miesięcy i powyżej trzech miesięcy,
  • w zakresie dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
  • w zakresie spraw powszechnego obowiązku obrony: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i rejestracji, organizowanie akcji kuriersko-posłańczej, orzekanie o konieczności sprawowania przez osoby bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,oraz o uznaniu za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, o przyznaniu rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, o przyznaniu należności mieszkaniowych dla osób posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla osób samotnych, nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych dla potrzeb sił zbrojnych i obrony cywilnej, zarządzanie przymusowego doprowadzenia osób przez Policję w celu wykonania obowiązków zawartych w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.
  • prowadzenie kancelarii tajnej, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zgromadzeniach, zadania dotyczące spraw meldunkowych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • SO-VI.5010 - Rejestr wyborców
 • SO-VI.5341 - Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców
 • SO-II.1510 - Rejestr skarg i wniosków
 • SO-I.5566 - Rejestr świadczeń rzeczowych na rzecz obronności kraju
 • SO-I.5565 - Rejestr świadczeń osobistych na rzecz obronności kraju
 • SO-I.5570 - Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową
 • SO-I.5570 - Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową
 • SO-I.1431 - Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej
 • SO-VII.1620 - Rejestr teczek (klas końcowych)
 • SO-I.173 - Rejestr ryzyka

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2024-04-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja ewidencji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2024-04-10 10:19