Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Jarosław Pucek
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
BIT Call Center 61 646 33 44, Punkt Obsługi Klienta 61 869 48 00, 61 869 48 07, Fax - 61 869 48 09
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
zkzl.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Elektroniczna skrzynka podawcza ZKZL

Przedmiotem działania Zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy.

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, z wyjątkiem sprzedaży lokali komunalnych.

Zakład w szczególności:

  • prowadzi ewidencję budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury,
  • sprawuje nadzór nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury, a także nieruchomości, na których znajdują się te obiekty,
  • reprezentuje Miasto Poznań we wspólnotach mieszkaniowych,
  • wynajmuje lokale oraz zawiera inne umowy cywilno-prawne dotyczące korzystania z budynków, budowli i lokali,
  • wydzierżawia nieruchomości, na których znajdują się budynki, budowle i lokale.

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym nie obejmuje zbywania lokali. Funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Zakładu Dział Realizacji Wniosków, zajmuje się kompletowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wykup lokali, które następnie w celu finalizacji transakcji wykupu przekazywane są do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Czynności związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wykonuje z udziałem jednostek zewnętrznych wyspecjalizowanych w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Nr XVIII/195/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz reorganizacji Urządu Miasta Poznania (z późniejszymi zmianami); Zarządzenie
Nr 769/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9. 10. 2003 R. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Zandecki
Data wytworzenia informacji: 2023-11-03 00:00
Opis zmian: Aktualizacja druków (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Borkowski
Data i godzina publikacji: 2023-11-03 07:23