Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Władysława Łokietka (Szkoła Podstawowa Nr 35 i Gimnazjum Nr 10, XXIV Liceum Ogólnokształcące) - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Zielińska-Wachowiak
os. Władysława Łokietka 104, 60-616 Poznań
61 822-74-31 fax 61 822-74-31
godziny urzędowania: od godz. 8,00 do 16,00
info@zso5.pl
www.zso5.pl

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkole

podstawowej , gimnazjum i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Nr LXXIX/916/III/2002,  LXXIX915/III/2002 ,   LXXIX/917III/2002,  LXXX/932/III/2002,

XII/159/IV/2003,  XLII/448/IV/2004,  LXIV/681/IV/2005,  LXIX/717/IV/2005 ,  XXXII/306/V/2008 ,

Budżet jednostki na bieżący rok

3 128 569

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: likwidacja jednostki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2012-09-04 10:47