Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

Kierownik/Dyrektor

kierownik oddziału Agnieszka Pająkowska
ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań
tel. 61 878 5279, 61 878 5280, 61 878 4498

Kompetencje i zadania

Archiwum Zakładowe jest oddziałem Wydziału Organizacyjnego

 • przyjmowanie akt spraw zakończonych z wydziałów i biur Urzędu,
 • przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po zlikwidowanych miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przyjętej dokumentacji,
 • udostępnianie akt na zasadach określonych w Instrukcji archiwalnej,
 • obsługa wniosków w sprawach dokumentacji pracowniczej zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych poprzez wgląd na miejscu lub wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów (m.in. zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych oraz żłobków),
 • udzielanie informacji o zakresie posiadanego zasobu archiwalnego oraz w przypadku posiadanej informacji - o miejscu przechowywania zlikwidowanych zakładów pracy,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
 • zabezpieczanie zbiorów archiwalnych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych,
 • doradzanie wydziałom i biurom Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją we współpracy z koordynatorem czynności kancelaryjnych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyrektora Dorota Potejko Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
Data wytworzenia informacji: 2021-09-02 00:00
Opis zmian: Usunięcie piktogramów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Napieralska
Data i godzina publikacji: 2021-09-02 13:46