Biuro Kontroli (Ko)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Maciej Marcinkowski
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
III p. pok. 340, tel.: 61878-56-74, fax: 61878-56-59
ko@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi kontrole planowe i doraźne w zakresie odrębnie ustalonym przez Prezydenta, koordynuje działalność kontrolną Urzędu oraz działania wydziałów Urzędu w zakresie kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, ustala standardy kontroli wewnętrznych realizowanych przez wydziały Urzędu, analizuje i monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków Ko-II.1510

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Galla - Kędziorek
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-03 14:24 - Aktualizacja (Aktualizacja)