Biuro Kontroli (Ko)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Maciej Marcinkowski
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
III p. pok. 340, tel.: 61 878 5674, fax: 61 878 5659
ko@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi kontrole planowe i doraźne w zakresie odrębnie ustalonym przez Prezydenta, koordynuje działalność kontrolną Urzędu oraz działania wydziałów Urzędu w zakresie kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, ustala standardy kontroli wewnętrznych realizowanych przez wydziały Urzędu, analizuje i monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków Ko-II.1510

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyrektora Dorota Potejko Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03 00:00
Opis zmian: Usunięcie piktogramów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Napieralska
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 09:05