Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (MRK)

Kierownik/Dyrektor

Miejski Rzecznik Konsumentów dr Marek Janczyk
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 327 (III piętro), tel. 61 878 5870, fax 61 878 5915
mrzk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/konsument

Stanowiska specjalistyczne

 • Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)
  Marek Janczyk
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Karola Libelta 16/20 61-706 Poznań, tel.:61 878 58 44

Kompetencje i zadania

 1. Biuro prowadzi sprawy w zakresie ochrony konsumentów, należące do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 2. Do Biura należy w szczególności:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach sądowych prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
  • prowadzenie edukacji konsumenckiej;
  • prowadzenie spotkań polubownych;
  • zapewnienie konsumentom pomocy w przygotowywaniu wystąpień, pism i dokumentacji procesowej, wniosków i innych pism w sprawach konsumenckich;
  • inicjowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów na terenie Miasta;
  • współpraca i współdziałanie z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Rejestr skarg i wniosków - MRK-IV.1510
 • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej - MRK-IV.1431
 • Rejestr ryzyka - MRK-IV.173

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyrektora Dorota Potejko Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03 00:00
Opis zmian: Usunięcie piktogramów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Napieralska
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 11:28