Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (MRK)

Kierownik/Dyrektor

Miejski Rzecznik Konsumentów dr Marek Janczyk
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel. 61 878 5870, fax 61 878 5915
mrzk@um.poznan.pl
www.poznan.pl/konsument

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

 1. Biuro prowadzi sprawy w zakresie ochrony konsumentów, należące do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 2. Do Biura należy w szczególności:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach sądowych prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
  • prowadzenie edukacji konsumenckiej;
  • prowadzenie spotkań polubownych;
  • zapewnienie konsumentom pomocy w przygotowywaniu wystąpień, pism i dokumentacji procesowej, wniosków i innych pism w sprawach konsumenckich;
  • inicjowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów na terenie Miasta;
  • współpraca i współdziałanie z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Janczyk
Data wytworzenia informacji: 2023-01-02 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Paduch
Data i godzina publikacji: 2023-01-02 09:11