Biuro Obsługi Inwestorów (OI)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Katja Lõžina
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres do korespondencji: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 2/26 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5428, fax 61 878 5500
inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/mim/public/inwestycje/

Kompetencje i zadania

Biuro podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej oraz kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą a w szczególności:

1. w zakresie promocji inwestycji:

a) penetracja rynków zagranicznych związana z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi firmami konsultingowymi,

b) podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów,

c) zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zamierzeń inwestycyjnych Miasta,

d) kreowanie w mediach wizerunku Poznania jako miasta przyjaznego inwestorom,

e) przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym Miasta,

f) prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach,

g) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

2. w zakresie obsługi inwestorów:

a) współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,

b) sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie jego kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami;

3. w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych:

a) sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej,

b) inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnegowspólnych ofert inwestycyjnych;

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin - aktualizacja

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2023-03-01 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2023-03-01 10:47