Biuro Rady Miasta (RM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Olga Kaczmar
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 110 (I piętro), tel.: 61 878 5308, 61 878 5312; fax: 61 878 5339; pokój radnych: nr 2, tel. 61 878 5671, 61 878 5672, 61 878 5333, fax 61 878 5673
rm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Wykaz rejestrów

prowadzonych w Biurze Rady Miasta

1.      Rejestr projektów uchwał Rady Miasta Poznania

-RM-III.0006

2.      Rejestr interpelacji radnych           

-RM-IV.0003

3.      Rejestr uchwał Rady Miasta Poznania

-RM-IV.0007

4.      Rejestr skarg i wniosków

-RM- II.1510

5.      Rejestr ryzyka

- RM-II.173

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: zmiana na stanowisku dyrektora (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-09-08 12:16