Biuro Rady Miasta (RM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Marek Kalemba
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
I piętro, pokój 110, telefon: 61 878-53-08, 61 878-53-12; fax: 61 878-53-39; Pokój radnych: nr 2, tel. 61 878-56-71, 61 878-56-72, 61 878-53-33, fax 61 878-56-73
rm@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Wykaz rejestrów

prowadzonych w Biurze Rady Miasta

1.      Rejestr projektów uchwał Rady Miasta Poznania

-RM-III.0006

2.      Rejestr interpelacji radnych           

-RM-IV.0003

3.      Rejestr uchwał Rady Miasta Poznania

-RM-IV.0007

4.      Rejestr skarg i wniosków

-RM- II.1510

5.      Rejestr ryzyka

- RM-II.173

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-13 08:51 - informacja o wyniku (Aktualizacja)