Biuro Rady Miasta (RM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Olga Kaczmar
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 110 (I piętro), tel.: 61 878 5308, 61 878 5312; fax: 61 878 5339; pokój radnych: nr 2, tel. 61 878 5671, 61 878 5672, 61 878 5333, fax 61 878 5673
rm@um.poznan.pl

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Wykaz rejestrów

prowadzonych w Biurze Rady Miasta

1)     Rejestr interpelacji radnych RM-VI.0003;

2)     Rejestr projektów uchwał Rady Miasta Poznania - RM-III.0006;

3)     Rejestr uchwał Rady Miasta Poznania - RM-VI.0007;

4)     Rejestr skarg i wniosków - RM-VIII.1510.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Olga Kaczmar
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: wprowadzenie nowej treści regulaminu Biura Rady Miasta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Młodzik-Jarka
Data i godzina publikacji: 2022-01-10 11:26