Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik/Dyrektor

dyrektor: Katarzyna Woźniak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
I.p, pok. 151, tel.: 61 878 5210
zpb@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi sprawy w zakresie zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Biuro realizuje zamówienia na rzecz wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania. Może również prowadzić postępowania na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, działając na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miejską jednostką organizacyjną a Urzędem Miasta Poznania, odrębnie dla każdego zamówienia publicznego. 

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Abramczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-01-21
Opis zmian: Ogłoszenie o wykonaniu umowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Abramczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-21 10:26