Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik/Dyrektor

dyrektor: Katarzyna Woźniak
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres korespondencyjny: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
I.p, pok. 3, tel.: 61 878 5210
zpb@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi sprawy w zakresie zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Biuro realizuje zamówienia na rzecz wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania. Może również prowadzić postępowania na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, działając na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miejską jednostką organizacyjną a Urzędem Miasta Poznania, odrębnie dla każdego zamówienia publicznego. 

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Drygiel
Data wytworzenia informacji: 2022-07-26 00:00
Opis zmian: Zmiana adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Drygiel
Data i godzina publikacji: 2022-07-26 12:17