Sprawozdania finansowe

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Bilans 2021

Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2021

od 2022-07-07