Formularz Kontaktowy

Formularz służy do kontaktu z wydziałami i jednostkami.
Ważne! Sprawy wymagające odpowiedzi, które mają zakończyć się wydaniem decyzji, postanowienia, zaświadczenia lub w inny sposób, nie zostaną obsłużone przez formularz. Do ich obsłużenia konieczne jest przekazanie korespondencji w jednej z dwóch możliwych postaci:

  • papierowej – pocztą na adres Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub osobiście w dowolnej siedzibie Urzędu
  • elektronicznej – na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania/UMPoznan/SkrytkaESP przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
W sprawach tych konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz innych danych wynikających z przepisów prawa. Szczegółowy opis, jak postępować w tego typu sprawach, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacji może też udzielić Biuro Poznań Kontakt (poznan.pl/kontakt) (poznan.pl/kontakt), dostępne pod numerem 61 646 33 44 61 646 33 44.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Formularz nie służy do załatwiania spraw urzędowych on-line. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Prezydenta Miasta Poznania znajduje się na stronie klauzule.

W przypadku, gdy wiadomość wysłana przez formularz będzie dotyczyła spraw z zakresu należącego do miejskiej jednostki organizacyjnej, wówczas administratorem Pani/Pana danych jest ta jednostka