Gabinet Prezydenta

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Patryk Pawełczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 208 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5 295, fax 61 878 4971
prd@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Gabinet Prezydenta zapewnia obsługę organizacyjną Prezydenta i Zastępców Prezydenta, prowadzi protokół dyplomatyczny, zapewnia asystenturę Prezydentowi oraz Zastępcom Prezydenta. Wspiera i inicjuje bezpośrednią współpracę ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Gabinet podejmuje działania z zakresu komunikacji społecznej, wspiera i organizuje procesy partycypacji społecznej, w tym konsultacje społeczne i Poznański Budżet Obywatelski oraz zadania społeczne realizowane w ramach inicjatyw oddolnych. Koordynuje badania i analizy dotyczące opinii, potrzeb oraz postaw społecznych mieszkańców Miasta. Wykonuje obsługę prasową Prezydenta i Urzędu oraz zapewnia obecność Miasta w mediach społecznościowych. Prowadzi kampanie społeczne i informacyjne kształtujące pozytywny wizerunek Miasta oraz współorganizuje imprezy z udziałem władz Miasta. Udziela wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w mieście i podejmuje inicjatywę w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia Miasta. Gabinet podejmuje działania z zakresu promocji nastawione na budowanie silnej marki Miasta Poznania, poprzez inicjowanie i inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych, ocenę i koordynację działań promocyjnych realizowanych przez wydziały Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono te zadania oraz współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi, które wpływają na kształtowanie wizerunku Miasta. Gabinet zarządza strategią i komunikacją marki Poznań, koordynuje obsługę graficzną miasta, realizuje zadania zmierzające do stworzenia jednolitego wizerunku Miasta Poznania.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-09 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2024-02-13 09:28